סינמה – אבני מורשת

סינמה אבני מורשת – קטעי תיעוד מארכיוני הסרטים בישראל

עורכת המדור –
ישובי חומה ומגדך
מעברות
מכרכרות לרכבות
ראשית ההתישבות
ראשית החקלאות
ראשית הרפואה בישראל
תל אביב, שימור ופיתוח מול הרס מבנים
טבריה
צפת
העשורים הראשונים בתקשורת
1970-1938 צמיחת העיצוב ביומני הקולנוע
ירושלים
יפו
חלוצי המים

------------ אהבתם - שתפו -----------