אודותנו

אודות קבוצת אבני מורשת

קבוצת אבני מורשת היא עמותה הפועלת על בסיס התנדבותי ליצור סביבה דיגיטלית להנגשה של מורשת התרבות המוחשית – אנדרטאות, אתרים, מבנים וגנים היסטוריים ברחבי ישראל.

חזון העמותה

  כתומון
 1. לפתח שימוש בתשתית טכנולוגית:
  להנגשה של מורשת התרבות המוחשית תוך התבססות על חדשנות ואמצעים דיגיטליים.
 2. לחבר את הציבור למורשת התרבות המוחשית לסוגיה:
  לעודד ולשתף מוסדות וארגוני חינוך בשמירה על המורשת המוחשית בשטחים הפתוחים, במרחבים העירוניים והכפריים, במישור המקומי ובמישור הארצי.
 3. לפעול לשמירה על אתרי המורשת המוחשית:
  באזורי טבע, בתהליכי התחדשות עירונית ובהשתלבות באתגרי קיימות.
 4. להפעיל מתנדבים ושיתופי פעולה:
  עם ארגוני מתנדבים וארגוני אזרחים ותיקים ברחבי המדינה – בצילום, באיסוף מידע, בהפקת תכנים והפצתם עבור המורשת המוחשית של ארץ ישראל.
-------- אהבתם - שתפו -------