בניית אלבום

  אלבום היסטוריה של יישובי עוטף עזה                   
xxxxx / 1 - שדרות - מוזיאון המיסדים (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
בית מהסוג ששימש לעולים חדשים, במוזיאון המייסדים, שדרות
xxxxx / 2 - שדרות - מוזיאון המיסדים (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
עיטור קרמי בחזית בית המייסדים, שדרות
xxxxx / 3 - שדרות - בראשית דרכה - 1953 (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שדרות - בראשית דרכה
xxxxx / 4 - שדרות - בראשית דרכה - 1961 (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שדרות - בראשית דרכה
xxxxx / 5 - שדרות - בראשית דרכה - 1965 (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שדרות - בראשית דרכה
xxxxx / 6 - שדרות - בראשית דרכה - 1973 (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שדרות - בראשית דרכה
xxxxx / 7 - קיבוץ בארי - בית הביטחון (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
בית הביטחון קיבוץ בארי
xxxxx / 8 - קיבוץ בארי - קו המים הראשון לנגב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קו המים הראשון בנגב
xxxxx / 9 - קיבוץ בארי (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ בארי - בראשיתו
xxxxx / 10 - קיבוץ בארי - חדר האוכל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ בארי - בראשיתו
xxxxx / 11 - קיבוץ בארי - צריף (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ בארי - בראשיתו
xxxxx / 12 - קיבוץ בארי - חדר האוכל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)

xxxxx / 13 - קיבוץ בארי - דפוס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ בארי - הדפוס
xxxxx / 14 - קיבוץ בארי - חג העומר (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)

xxxxx / 15 - קיבוץ בארי (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ בארי - בראשיתו
xxxxx / 16 - מיגוניות בעוטף (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מיגונית בכביש 232 לפני השבת השחורה של ה 7 לאוקטובר 2023
xxxxx / 17 - קיבוץ רוחמה 1946 (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
ילדי קיבוץ רוחמה 1946
xxxxx / 18 - אתר רוחמה (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
אתר הראשונים בנגב, רוחמה
xxxxx / 19 - אתר רוחמה (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
אתר הראשונים בנגב, רוחמה
xxxxx / 20 - כיסופים - 1953 (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ כיסופים - גן הילדים , אוהלים וקיר מגן 1953
xxxxx / 21 - קיבוץ כיסופים 1941 (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ כיסופים בשנותיו הראשונות
xxxxx / 22 - קיבוץ כיסופים - 1951 (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ כיסופים בשנותיו הראשונות
xxxxx / 23 - קיבוץ כיסופים - לול (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ כיסופים בשנותיו הראשונות- בלול
xxxxx / 24 - קיבוץ כיסופים - חג העומר (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ כיסופים בשנותיו הראשונות
xxxxx / 25 - קיבוץ ניר עוז (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ ניר עוז - תחילת הדרך
xxxxx / 26 - קיבוץ ניר עוז (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ ניר עוז - תחילת הדרך
xxxxx / 27 - קיבוץ דורות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ דורות - בחדר האוכל
xxxxx / 28 - קיבוץ גברעם (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ גברעם - בתחילת דרכו
xxxxx / 29 - קיבוץ גברעם (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ גברעם - בתחילת דרכו - בשדה
xxxxx / 30 - מצפה גבולות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מצפה גבולות, חלוץ שלושת המצפים (גבולות, רביבים ובית אשל), הוקם ב- 12.5.1943 על ידי קק״ל, כחוות מחקר חקלאית
xxxxx / 31 - מצפה גבולות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מצפה גבולות, חלוץ שלושת המצפים (גבולות, רביבים ובית אשל), הוקם ב- 12.5.1943 על ידי קק״ל, כחוות מחקר חקלאית
xxxxx / 32 - קיבוץ גבולות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ גבולות - תחילת הדרך
xxxxx / 33 - קיבוץ גבולות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ גבולות - תחילת הדרך
xxxxx / 34 - קיבוץ זיקים (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ זיקים - תחילת הדרך
xxxxx / 35 - קיבוץ זיקים (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ זיקים - בניית מגדל המים
xxxxx / 36 - קיבוץ אורים (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ אורים - תחילת הדרך
xxxxx / 37 - קיבוץ אורים (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ אורים - תחילת הדרך
xxxxx / 38 - קיבוץ אורים (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ אורים - תחילת הדרך - הרכבת הצריף השבדי
xxxxx / 39 - קיבוץ אור הנר (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ אור הנר - תחילת הדרך
xxxxx / 40 - קיבוץ אור הנר (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ אור הנר - תחילת הדרך
xxxxx / 41 - פסל באור הנר (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
פסל בשדרת פסלים בכניסה לקיבוץ אור הנר
xxxxx / 42 - קיבוץ יד מרדכי (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קעבוץ יד מרדכי - תחילת הדרך
xxxxx / 43 - אתר שחזור שדה הקרב - יד מרדכי (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
אתר שחזור שדה הקרב ב1948 - יד מרדכי
xxxxx / 44 - קיבוץ כרמיה (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ כרמיה - תחילת הדרך
xxxxx / 45 - קיבוץ כרמיה (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ כרמיה - תחילת הדרך
xxxxx / 46 - קיבוץ כרמיה (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ כרמיה - תחילת הדרך
xxxxx / 47 - קיבוץ כרם שלום (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ כרם שלום - תחילת הדרך
xxxxx / 48 - קיבוץ ניר עם (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קיבוץ ניר עם - בתחילת הדרך
-------- אהבתם - שתפו -------