בניית אלבום

  אלבום סטלה מריס                   
xxxxx / 1 - חיפה מנזר סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 2 - מנזר סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 3 - חיפה מצבת חיילי נפוליון בסטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 4 - חיפה מנזר סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 5 - מנזר סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 6 - חיפה מנזר סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 7 - חיפה פסל מרים הקדושה (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 8 - מנזר סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 9 - מנזר סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 10 - מנזר סטלה מריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)

xxxxx / 11 - חיפה כנסיית סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 12 - מנזר סטלה מריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)

xxxxx / 13 - מנזר סטלה מריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)

xxxxx / 14 - חיפה כנסיית סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 15 - חיפה כנסיית סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קפלת תפילה מכוסה בציורי קיר נמצאת בכניסה לכנסייה מצד שמאל
xxxxx / 16 - חיפה כנסיית סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קפלת תפילה מכוסה בציורי קיר נמצאת בכניסה לכנסייה מצד שמאל
xxxxx / 17 - חיפה כנסיית סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קפלת תפילה מכוסה בציורי קיר נמצאת בכניסה לכנסייה מצד שמאל
xxxxx / 18 - מנזר סטלה מריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)

xxxxx / 19 - חיפה כנסיית סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 20 - חיפה כנסיית סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 21 - קפלת המשפחה הקדושה בכרמל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)

xxxxx / 22 - חיפה קפלת הלב הקדוש סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 23 - חיפה מגדלור סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 24 - חיפה מגדלור סטלה מאריס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
-------- אהבתם - שתפו -------