בניית אלבום

  אלבום מקוה ישראל                   
xxxxx / 1 - קבר קרל נטר במקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קבר קרל נטר מיסד מקוה ישראל
xxxxx / 2 - קבר קרל נטר במקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
קבר קרל נטר מיסד מקוה ישראל
xxxxx / 3 - מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
בית הכנסת - מקוה ישראל. ארון הקודש המקורי - הובא מאירופה
xxxxx / 4 - מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקווה ישראל, בעין הרחפן
xxxxx / 5 - סיור במקווה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקווה ישראל
xxxxx / 6 - מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
בית הכנסת - מקוה ישראל. ארון הקודש המקורי - הובא מאירופה
xxxxx / 7 - בית הספר החקלאי 2019 מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תמונה מרחבי בית הספר החקלאי מקווה ישראל
xxxxx / 8 - בית הספר החקלאי 2019 מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תמונה מרחבי בית הספר החקלאי מקווה ישראל
xxxxx / 9 - בית הספר החקלאי 2019 מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תמונה מרחבי בית הספר החקלאי מקווה ישראל
xxxxx / 10 - בית הספר החקלאי 2019 מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תמונה מרחבי בית הספר החקלאי מקווה ישראל
xxxxx / 11 - מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקווה ישראל, בעין הרחפן
xxxxx / 12 - מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
הרצל פוגש בקיסר גרמניה. פסל מונומנטלי של מוטי מזרחי
xxxxx / 13 - סיור במקווה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקווה ישראל
xxxxx / 14 - בית הספר החקלאי 2019 מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תמונה מרחבי בית הספר החקלאי מקווה ישראל
xxxxx / 15 - מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקווה ישראל, בעין הרחפן
xxxxx / 17 - סיור במקווה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקווה ישראל
xxxxx / 18 - מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקוה ישראל בעיני הרחפן
xxxxx / 20 - סיור במקווה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקווה ישראל
xxxxx / 21 - סיור במקווה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקווה ישראל
xxxxx / 23 - מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקוה ישראל בעיני הרחפן
xxxxx / 24 - בית הספר החקלאי 2019 מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תמונה מרחבי בית הספר החקלאי מקווה ישראל
-------- אהבתם - שתפו -------