בניית אלבום

  אלבום אתר פרדסנות על שם מינקוב                   
xxxxx / 1 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 2 - שער הכניסה לפרדס מינקוב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
השער ההיסטורי וברקע בית האריזה - צולם בשנת 1913
xxxxx / 3 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 4 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
פינות באתר הפרדסנות על שם מינקוב ששומר על ידי המועצה לשימור אתרים
xxxxx / 5 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 6 - רחובות - בריכת אגירה (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
בריכת האגירה באתר הפרדסנות על שם מינקוב ברחובות. צולם בשנת 1913
xxxxx / 7 - פרדס מינקוב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
בריכת האגירה
xxxxx / 8 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 9 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 10 - פרדס מינקוב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
פנים בית האריזה
xxxxx / 11 - רחובות - פרדס מינקוב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
פרדס מינקוב
xxxxx / 12 - פרדס מינקוב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מגורי הפועלים ובית האריזה
xxxxx / 13 - פרדס מינקוב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
הנגר בונה הארגזים
xxxxx / 14 - פרדס מינקוב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
החומה הצפונית
xxxxx / 15 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 16 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 17 - מוזיאון הפרדסנות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
הכניסה למוזיאון הפרדסנות ברחובות (פרדס מינקוב). השעה 19:30, ואור השקיעה בעד השער יוצר תחושה של ציור
xxxxx / 18 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 19 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
פינות באתר הפרדסנות על שם מינקוב ששומר על ידי המועצה לשימור אתרים
xxxxx / 20 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
xxxxx / 21 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
פינות באתר הפרדסנות על שם מינקוב ששומר על ידי המועצה לשימור אתרים
xxxxx / 22 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
פינות באתר הפרדסנות על שם מינקוב ששומר על ידי המועצה לשימור אתרים
xxxxx / 23 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
פינות באתר הפרדסנות על שם מינקוב ששומר על ידי המועצה לשימור אתרים
xxxxx / 24 - אתר הפרדסנות ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
פינות באתר הפרדסנות על שם מינקוב ששומר על ידי המועצה לשימור אתרים
-------- אהבתם - שתפו -------