אלבום מורשת יקבים

               
xxxxx / 2 – יקב כרמל מזרחי בראשון לציון (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
המבנה הוא של בית התבשיל ונמצא מול יקב כרמל מזרחי
xxxxx / 4 – יקב לטרון (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
היקב מתחת למנזר לטרון
xxxxx / 7 – יקב פרידמן פתח תקווה (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
חזית מערבית שרידי מבנה היקב ששמש לאחסון חביות
xxxxx / 8 – יקב קטרון (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
יקב קיטרון בישוב מצפה הושעיה
xxxxx / 9 – מיכלי יין ביקב קסטל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מיכלי נירוסטה עם יין באולם הייצור ביקב קסטל שביד שמונה
xxxxx / 11 – יקב אסף (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
יקב אסף בישוב קדמת צבי
xxxxx / 12 – ייקב מקוה ישראל (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
הכניסה למבנה היקב שלראשונה נחצב בסלע בשנת 1883
xxxxx / 15 – המערה ביקב מוני (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
המערה ביקב מוני הצמוד למנזר דיר ראפאת
xxxxx / 16 – שאטו גולן (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
יקב שאטו גולן במושב אליעד ברמת הגולן
xxxxx / 18 – יקב ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מבנה יקב משומר ברחובות
xxxxx / 19 – יקב ברחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מבנה יקב משומר ברחובות
xxxxx / 21 – יקב ישבי (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
יקב ישבי בזכרון יעקב
xxxxx / 22 – יקב ברקן (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
יקב ברקן בקיבוץ חולדה
xxxxx / 23 – יקב אודם (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
יקב אודם בצפון רמת הגולן במושב אודם
xxxxx / 24 – יקב טפרברג (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
יקב טפרברג בקיבוץ צרעה
-------- אהבתם - שתפו -------