אלבום מכון איילון

               
xxxxx / 7 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מכון איילון בגבעת הקיבוצים ברחובות
xxxxx / 8 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
הצריף של זרו – שימש למגורי מאיר זורע לימים אלוף בצהל
xxxxx / 9 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
רדיית ככרות הלחם במרדה במאפיה
xxxxx / 11 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תבניות לאפיית לחם במאפיה
xxxxx / 12 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תאי מיון למסירת בגדים לכביסה במכבסה
xxxxx / 14 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תאים לקבלת הבגדים הנקיים במכבסה
xxxxx / 15 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מתעמלים על רקע חדר הילדים
xxxxx / 16 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מכון איילון בגבעת הקיבוצים ברחובות
xxxxx / 17 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
נקוי סוליות נעלי העובדים במפעל משבבי נחושת ופליז
xxxxx / 18 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מכונת חיתוך אסימונים ליצור תרמילי הכדורים
xxxxx / 19 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מכונה לשטיפת תרמילי כדורים משאריות שמן לפני מלויים באבק שריפה
xxxxx / 20 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מטווח למדידה מדגמית של מהירות הלוע בכל אצווה של כדורים
xxxxx / 22 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקדחה, מחרטה ומשחזת במפעל
xxxxx / 23 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
הכנסת הפיקות לתרמילי הכדורים
-------- אהבתם - שתפו -------