אלבום מכון איילון

               

xxxxx / 7 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מכון איילון בגבעת הקיבוצים ברחובות

xxxxx / 8 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
הצריף של זרו – שימש למגורי מאיר זורע לימים אלוף בצהל

xxxxx / 9 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
רדיית ככרות הלחם במרדה במאפיה

xxxxx / 11 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תבניות לאפיית לחם במאפיה

xxxxx / 12 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תאי מיון למסירת בגדים לכביסה במכבסה

xxxxx / 14 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
תאים לקבלת הבגדים הנקיים במכבסה

xxxxx / 15 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מתעמלים על רקע חדר הילדים

xxxxx / 16 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מכון איילון בגבעת הקיבוצים ברחובות

xxxxx / 17 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
נקוי סוליות נעלי העובדים במפעל משבבי נחושת ופליז

xxxxx / 18 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מכונת חיתוך אסימונים ליצור תרמילי הכדורים

xxxxx / 19 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מכונה לשטיפת תרמילי כדורים משאריות שמן לפני מלויים באבק שריפה

xxxxx / 20 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מטווח למדידה מדגמית של מהירות הלוע בכל אצווה של כדורים

xxxxx / 22 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מקדחה, מחרטה ומשחזת במפעל

xxxxx / 23 – מכון איילון-רחובות (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
הכנסת הפיקות לתרמילי הכדורים

-------- אהבתם - שתפו -------