בניית אלבום

  אלבום גלריה                   
xxxxx / 1 - נמל תל-אביב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מתחם הנמל משמש כיום כמרכז בילוי וקניות
xxxxx / 2 - גרפיטי בשכונת פלורנטין (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שכונת פלורנטין בתל-אביב
xxxxx / 3 - בית כתום בשכונת פלורנטין (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שכונת פלורנטין בתל-אביב
xxxxx / 4 - מחאה מול שגרירות ארצות-הברית בתל-אביב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
ההפגנה נערכה במסגרת המחאה ברפורמה המשפטית, והתקיימה בדיוק בזמן שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בניו-יורק עם
נשיא ארצות-הברית, ג'ו ביידן
xxxxx / 5 - מחאה מול שגרירות ארצות-הברית בתל-אביב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
ההפגנה נערכה במסגרת המחאה ברפורמה המשפטית, והתקיימה בדיוק בזמן שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בניו-יורק עם
נשיא ארצות-הברית, ג'ו ביידן
xxxxx / 6 - מחאה מול שגרירות ארצות-הברית בתל-אביב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
ההפגנה נערכה במסגרת המחאה ברפורמה המשפטית, והתקיימה בדיוק בזמן שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בניו-יורק עם
נשיא ארצות-הברית, ג'ו ביידן
xxxxx / 7 - מחאה מול שגרירות ארצות-הברית בתל-אביב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
ההפגנה נערכה במסגרת המחאה ברפורמה המשפטית, והתקיימה בדיוק בזמן שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בניו-יורק עם
נשיא ארצות-הברית, ג'ו ביידן
xxxxx / 8 - מחאה מול שגרירות ארצות-הברית בתל-אביב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
ההפגנה נערכה במסגרת המחאה ברפורמה המשפטית, והתקיימה בדיוק בזמן שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בניו-יורק עם
נשיא ארצות-הברית, ג'ו ביידן
xxxxx / 9 - מחאה מול שגרירות ארצות-הברית בתל-אביב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
ההפגנה נערכה במסגרת המחאה ברפורמה המשפטית, והתקיימה בדיוק בזמן שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בניו-יורק עם
נשיא ארצות-הברית, ג'ו ביידן
xxxxx / 10 - מחאה מול שגרירות ארצות-הברית בתל-אביב (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
ההפגנה נערכה במסגרת המחאה ברפורמה המשפטית, והתקיימה בדיוק בזמן שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בניו-יורק עם
נשיא ארצות-הברית, ג'ו ביידן
xxxxx / 11 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
המוזיאון בכנסיית אמאוס .ב-1879 קנה מסדר הכרמליתיות את השטח מאנשי הכפר הערבי עמואס; באתר החלו חפירות בין 1931-1932
הקימו נזירי מסדר
xxxxx / 12 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
פסל מרים אם ישוע בגן הכנסייה.ב-1879 קנה מסדר הכרמליתיות את השטח מאנשי הכפר הערבי עמואס; באתר החלו חפירות בין
1931-1932 הקימו נזירי מסדר
xxxxx / 13 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
חדר תפילה בכנסיית אמאוס .ב-1879 קנה מסדר הכרמליתיות את השטח מאנשי הכפר הערבי עמואס; באתר החלו חפירות בין 1931-1932
הקימו נזירי מסדר
xxxxx / 14 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
חדר תפילה בכנסיית אמאוס .ב-1879 קנה מסדר הכרמליתיות את השטח מאנשי הכפר הערבי עמואס; באתר החלו חפירות בין 1931-1932
הקימו נזירי מסדר
xxxxx / 15 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
חדר תפילה בכנסיית אמאוס .ב-1879 קנה מסדר הכרמליתיות את השטח מאנשי הכפר הערבי עמואס; באתר החלו חפירות בין 1931-1932
הקימו נזירי מסדר
xxxxx / 16 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שרידי הכנסייה שהוקמה בידי הצלבנים על חלק משטח הכנסייה הביזנטית
xxxxx / 17 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שרידי הכנסייה שהוקמה בידי הצלבנים על חלק משטח הכנסייה הביזנטית
xxxxx / 18 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שרידי הכנסייה שהוקמה בידי הצלבנים על חלק משטח הכנסייה הביזנטית
xxxxx / 19 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שרידי הכנסייה שהוקמה בידי הצלבנים על חלק משטח הכנסייה הביזנטית
xxxxx / 20 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שרידי הכנסייה שהוקמה בידי הצלבנים על חלק משטח הכנסייה הביזנטית
xxxxx / 21 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
שרידי הכנסייה שהוקמה בידי הצלבנים על חלק משטח הכנסייה הביזנטית
xxxxx / 22 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
מבנה המנזר והכנסייה .ב-1879 קנה מסדר הכרמליתיות את השטח מאנשי הכפר הערבי עמואס; באתר החלו חפירות בין 1931-1932 הקימו
נזירי מסדר
xxxxx / 23 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
המוזיאון בכנסיית אמאוס .ב-1879 קנה מסדר הכרמליתיות את השטח מאנשי הכפר הערבי עמואס; באתר החלו חפירות בין 1931-1932
הקימו נזירי מסדר
xxxxx / 24 - אמאוס ניקופוליס (פנייה למידע נוסף מפיקיוויקי)
המוזיאון בכנסיית אמאוס .ב-1879 קנה מסדר הכרמליתיות את השטח מאנשי הכפר הערבי עמואס; באתר החלו חפירות בין 1931-1932
הקימו נזירי מסדר
-------- אהבתם - שתפו -------