חזון, מטרות ודרכי עבודה

חזון

קבוצת אבני מורשת – תקשורת לנכסי מורשת מוחשית, שואפת שכל המבנים והאתרים הנושאים ערכים היסטוריים-תרבותיים במרחב שלנו, יישמרו באמצעות קידום ופיתוח מסד טכנולוגי שיאפשר דו-שיח ער ופורה עם הציבור. כל זאת כדי לשמר אותם בזיכרון הציבורי, להחיות אותם כחלק מההיסטוריה של העם היושב כאן ולתת להם מקום ראוי בחינוך ובתרבות, בהווי ובהוויה של האוכלוסייה כולה.

מטרות

  • יצירת סביבה דיגיטלית לאתרי המורשת ואתרים על כל סוגיהם (אתרים ומבנים היסטוריים, מבנים שגרו ופעלו בהם אישיויות מפורסמות, מבנים בעלי חשיבות לתרבות מסוימת ועוד).
  • הנגשת המידע לציבור הרחב.
  • יצירת תכנים דיגיטליים למערכות החינוך וארגוני התקשורת.
  • שימור הידע ההיסטורי של המרחב בו אנו חיים.
  • שימור והפצת התיעוד הדיגיטלי והמצולם של אתרי המורשת והתרבות בישראל.

דרכי העבודה שלנו

  • פיתוח תשתיות להנגשת תכנים חווייתיים.
  • הפקת התכנים בסביבות דיגיטליות לשימוש חופשי.
  • הפקת תכנים וצילום תמונות וסרטים לארגוני התקשורת.
  • קידום ההתנדבות לשמירה על נכסי מורשת.

-------- אהבתם - שתפו -------